เข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย

จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าร่วมงาน Fan Meeting

กิจกรรม

สิทธิเข้าร่วมงาน

ร่วมทำเมนูพิเศษกับเตนิวอย่างใกล้ชิด

Private Talk แบบ Tea Time กับเตนิว (3 นาที)

ได้ชิมเมนูพิเศษที่เตนิวทำให้แบบ Exclusive

ถ่ายรูปคู่ Polaroid 2:1 จำนวน 3 Shots

ถ่ายรูปคู่ Polaroid 2:1 จำนวน 1 Shot

ลำดับที่ 1

ลำดับที่
2-5

ลำดับที่
6-20

อยากมีประสบการณ์ Exclusive กับเตนิว
รีบซื้อสินค้า BESPOKE เพิ่มเติม ด้านล่างนี้เลย

ตู้เย็น BESPOKE

รุ่นใดก็ได้ที่ร่วมรายการ

เตาอบไมโครเวฟ

(Convection Microwave)

รุ่นใดก็ได้ที่ร่วมรายการ

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

The Plate

สีใดก็ได้ที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการร่วมสนุกกับกิจกรรม Top Spenders

1) เมื่อซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ Samsung BESPOKE ที่ร่วมรายการ จากร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของซัมซุง หรือ Samsung.com ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2566 – 31 พ.ค. 2566 (ถึงเวลา 23.59 น. ตามเวลาหน้าเครื่องและระบบของบริษัทฯ) สามารถนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินมาลงทะเบียนร่วม กิจกรรมได้ที่ www.sparkwithBESPOKE.com โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่มียอดซื้อสินค้าที่ร่วมรายการรวมสูงสุด 20 ท่านแรก จะได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม Fan Meeting “เต-นิว ชวน Spark กับ BESPOKE” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00-15:00 ณ สยามสแควร์ (บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาและ/หรือสถานที่จัดงานโดยจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า)

  สินค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ สินค้า Samsung BESPOKE ทั้งหมด 27 รายการ

 • ตู้เย็น BESPOKE รุ่น: RF60A91R177/ST, RH64A53F115/ST, RH64A53F12C/ST, RS62R50012C/ST, RB33T3070AP/ST, RZ32T7445AP/ST, RT47CB668422ST, RT47CB6644C2ST, RT42CB66443VST, RT42CB66443PST, RT42CB664412ST, RT42CB66448CST, RT42CB66448AST, RT42CB664422ST, RT42CB6644C2ST, RT35CB564422ST, RT35CB5744C5ST, RT35CB5744C1ST
 • ไมโครเวฟ Microwave รุ่น: MC35R8088LE/ST, MG30T5018CK/ST, MG23T5018CC/ST, MG23T5018CY/ST, MS30T5018UK/ST, MS30T5018AP/ST, MS23T5018AW/ST
 • เตาแม่เหล็กไฟฟ้า The Plate รุ่น: NZ60R7703PW/ST, NZ60R3703PK/ST
 • กรุณาตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขาย หรือ โทร 1282

2) ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม: ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2566 (เวลา 00.01 น.) – 31 พ.ค. 2566 (ถึงเวลา 23.59 น. ตามเวลาหน้าเครื่องและระบบของบริษัทฯ)

3) ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

 • เข้าไปที่ www.sparkwithBESPOKE.com
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียน
 • อัปโหลดภาพใบเสร็จ
 • หลังจากกรอกข้อมูลและอัปโหลดภาพใบเสร็จเรียบร้อย หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และทีมงานได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ทีมงานได้ตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ท่านสามารถตรวจสอบยอดซื้อสินค้าที่ร่วมรายการสูงสุดได้ที่ www.sparkwithBESPOKE.com

4) ใบเสร็จรับเงินที่ใช้เป็นหลักฐานต้องเป็นใบเสร็จรับเงินที่ออกจากเครื่อง POS หรือจาก Samsung.com เท่านั้น (ไม่รับใบเสร็จที่เขียนด้วยลายมือ)

5) ภาพหลักฐานใบเสร็จที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องสามารถมองเห็นรายละเอียดครบถ้วน ทั้งวันที่ซื้อ, ราคาสินค้า และข้อมูลรายการสินค้าทั้งหมด และผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จที่ใช้ในการลงทะเบียนไว้และแสดงต่อบริษัทฯ หากบริษัทฯ ร้องขอ

6) ของรางวัลและการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ

 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่มียอดซื้อสินค้าที่ร่วมรายการรวมสูงสุด 20 ท่านแรก ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2566 – 31 พ.ค. 2566 (ถึงเวลา 23.59 น. ตามเวลาหน้าเครื่องและระบบของบริษัทฯ) จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ Fan Meeting “เตนิว ชวน Spark กับ BESPOKE” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00-15:00 ณ สยามสแควร์ (บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาและ/หรือสถานที่จัดงาน โดยจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า) จะได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษตามอันดับ Top Spenders ดังที่จะระบุด้านล่างนี้ โดยกิจกรรมพิเศษมีมูลค่ารวมโดยประมาณเป็นเงิน 5,000 บาทต่อท่าน

โดยรายละเอียดของสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ มีดังนี้

 • Top spender อันดับที่ 1 จะได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม BESPOKE Cooking Experience, ได้ร่วมทำเมนูพิเศษ, ชิมเมนูพิเศษ, พูดคุยแบบ Private Talk จำนวน 3 นาที พร้อมรับประทาน Tea Time, ถ่ายภาพคู่ Polaroid 2:1 จำนวน 3 ภาพ กับ เต ตะวัน วิหครัตน์ และนิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ
 • Top spender อันดับที่ 2-5 จะได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม BESPOKE Cooking Experience, ได้ร่วมทำเมนูพิเศษ, ชิมเมนูพิเศษ, ถ่ายภาพคู่ Polaroid 2:1 จำนวน 3 ภาพ กับเต ตะวัน วิหครัตน์ และนิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ
 • Top spender อันดับที่ 6-20 จะได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม BESPOKE Cooking Experience, ได้ร่วมทำเมนูพิเศษ และถ่ายภาพคู่ Polaroid 2:1 จำนวน 1 ภาพ กับเต ตะวัน วิหครัตน์ และนิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ
  1. ในกรณีที่มียอดซื้อสินค้ามูลค่ารวมสูงสุดเท่ากันในลำดับที่ 20 ผู้ที่ชำระเงินสำเร็จก่อนจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมอบของรางวัล 1 รางวัลต่อท่านเท่านั้น
  2. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องไม่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผ่านทาง Facebook Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) เวลา 18:00 น.
  4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ตกลงยินยอมลงในเอกสารใบรับทราบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังกล่าว (เนื่องจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 104/2544) และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องนำมูลค่าของรางวัลไปคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีด้วย ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งรับผิดชอบสำหรับชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง และจะยินยอมต้องลงนามเอกสารใบรับทราบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังกล่าว

7) การยืนยันสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม Fan Meeting “เตนิว ชวน Spark กับ BESPOKE”

 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ หรือจากเจ้าหน้าที่บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด ผ่านทางโทรศัพท์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลงทะเบียนไว้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องยืนยันสิทธิและยืนยันตัวตนในการรับรางวัล โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้มาที่ Facebook Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
 • ชื่อ-สกุลจริง
 • เบอร์โทร
 • ที่อยู่
 • ใบเสร็จฉบับจริงที่ใช้ลงทะเบียน
  1. หากผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ไม่ยืนยันตัวตนในวันที่กำหนด จะถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านนั้นสละสิทธิและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบสิทธิให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่มียอดซื้อสูงสุดในลำดับรองลงมา
  2. ในวันเข้าร่วมกิจกรรม Fan Meeting ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องแสดงบัตรประชาชนและใบเสร็จฉบับจริงที่ใช้ลงทะเบียน

8) ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ มีสิทธิในการพิมพ์และ/หรือ แก้ไข เผยแพร่วิดิโอ ภาพ ข้อความ และข้อมูลต่างๆ ของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และไม่ต้องบอกกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม

9) เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดเท่านั้นจึงมีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในขณะเข้าร่วมกิจกรรมและต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย นิติบุคคลไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • ในวันเข้าร่วมกิจกรรม Fan Meeting “เตนิว ชวน Spark กับ BESPOKE ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิจะต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดหรือร้องขอจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ หรือ บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด จะแจ้งให้ทราบต่อไปมาเป็นหลักฐาน
 • สิทธิในการรับของรางวัล ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับรางวัลในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิได้รับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีหลักฐานเอกสารและ/หรือข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการงดมอบรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทฯ และหากบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิและมอบสิทธิใหม่ให้ผู้ได้รับรางวัลในลำดับถัดไป รวมถึงขอสงวนสิทธิในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล หรือการกระทำใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
 • พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท ไทยซังซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด (“บริษัทฯ”) และพนักงานตามสัญญาจ้างของบริษัทฯ และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • การตัดสินและ/หรือการใช้ดุลพินิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงการร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณีและไม่อาจฟ้องร้องหรือดำเนินคดีได้
 • หากบริษัทฯ ได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกิจกรรม บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกิจกรรมนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยใดๆ หรือ ภัยธรรมชาติ การกระทำของภาครัฐ และไม่รับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนใดๆ หรือค่าอื่นใดสำหรับการสูญหายหรือเสียหายดังกล่าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เปลี่ยนแปลง ขยาย ยืด หรือถอนกิจกรรมได้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหายหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความล่าช้า สูญหายและ/หรือเสียหายจากการขนส่งหรือการส่งมอบของรางวัล หรือการไม่มีผู้รับของรางวัล โดยผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดต่อการสูญเสีย หรือบาดเจ็บ หรือความรับผิดใดๆ จากการร่วมกิจกรรม หรือเกิดขึ้นจากบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรม รวมถึงไม่รับผิดชอบในความขัดข้อง หรือ การหยุดชะงักหรือขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์มือถือ หรือแพลตฟอร์มใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
 • หากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดนี้ สามารถติดต่อได้ที่ได้ที่ 1282 หรือ Facebook Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) , ตั้งแต่วันจันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.